Strona główna > Budownictwo inżynieryjne > Drogi i mosty

Drogi i mosty

Jesteśmy w stanie zbudować kompleksowe rozwiązania w zakresie transportu drogowego, takie jak:

 • autostrady;
 • sieci dróg regionalnych i lokalnych spełniające najwyższe standardy jakości wytrzymałości;
 • węzły transportowe.

Powyższe projekty mogą uwzględniać:

 • obwody utrzymania autostrad;
 • miejsca obsługi podróżnych;
 • place;
 • parkingi (w tym parkingi zadaszone i podziemne);
 • chodniki i deptaki.

Nasza działalność w zakresie budowy mostów nie jest ograniczona przez żadne konkretne typy obiektów inżynieryjnych.

Radzimy sobie z:

 • mostami;
 • wiaduktami drogowymi i kolejowymi;
 • estakadami;
 • tunelami;
 • przejściami podziemnymi;
 • kładkami dla pieszych.

 

Skontaktuj się z nami

Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy

Tel/fax: +48 61 819 31 18
Email:
office@tech-bau.com

Tech Bau Enginneering Copyright 2020
created by ACTIVATE.pl

TECH BAU ENGINEERING SP. Z O. O.
ul. K.Libelta 1A/2
61-706 Poznań, Poland
Email: office@tech-bau.com
www.tech-bau.com